E-impuls

Europska unija - Zajedno do fondova EU

Projekt E-impuls

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ Cromatec d.o.o. provodi projekt "Opremanje pogona za izradu metalnih konstrukcija„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.0302.

Projekte opremanja pogona za izradu metalnih konstrukcija omogućiti će povećanje proizvodnog kapaciteta nabavom moderne opreme za obradu metala, IT-opreme za razvoj i pripremu proizvodnje, te mjera zaštite okoliša. Doprinijeti će rastu broja zaposlenih, razini njihove osposobljenosti i povećanju prodaje osobito vlastitih proizvoda i proizvodnih usluga na izvoznim tržištima. Glavni korisnici rezultata projekta su uprava tvrtke, zaposlenici, kooperanti i stalni kupci.

Naziv projekta: Opremanje pogona za izradu metalnih konstrukcija

Ime korisnika: Cromatec d.o.o.

Ukupni iznos projekta: 896.340,00 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 717.072,00 kn

Ukupni iznos odobrene potpore: 300.000,00 kn

Trajanje projekta: 6.9.2017. - 6.6.2018.

Pogledati više na:

www.strukturnifondovi.hr
www.hamagbicro.hr

 

Europska unija - Zajedno do fondova EU