IKT-2

Europska unija - Zajedno do fondova EU

Projekt IKT-2

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2“ Cromatec d.o.o. provodi projekt "Uvođenje CRM-a i softverska podrška proizvodnji„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.19.0540.

Projekt će omogućiti tvrtci Cromatec d.o.o. da nabavom IT opreme i programske podrške riješi problem praćenja proizvodnje, evidencije rada zaposlenika i odnosa s kupcima te povezivanja procesa projektiranja s proizvodnjom. Provedba projekta rezultirat će integriranjem svih poslovnih funkcija u cilju zaokruživanja proizvodnog procesa, praćenja i planiranja resursa u poslovanju poduzeća. Uspješna provedba projekta doprinijet će otvaranju novog radnog mjesta, povećanju prodaje osobito vlastitih proizvoda i proizvodnih usluga te jačanju konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća. Ciljane skupine na koje će projekt imati utjecaj su uprava, zaposlenici, kooperanti, partneri i stalni kupci.

 

Naziv projekta: Uvođenje CRM-a i softverska podrška proizvodnji

Ime korisnika: Cromatec d.o.o.

Ukupni iznos projekta:  554.452,50 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 443.562,00

Ukupni iznos odobrene potpore: 288.315,30 kn

Trajanje projekta: 01.04.2019. - 01.04.2020.

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr