Uvođenje ISO certifikata radi povećanja konkurentnosti

 

Projekt ISO i slične norme

 

 

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom(ISO i slične norme)“ Cromatec d.o.o. provodi projekt "Uvođenje ISO certifikata radi povećanja konkurentnost „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.0302.

Cromatec d.o.o. uvodi standarde kvalitete kao preduvjete sudjelovanja i konkuriranja na domaćem i stranom tržištu. To su međunarodne norme ISO EN 3834, ISO 9001, ISO 14001. ISO EN 3834 namijenjena je tvrtkama koje se bave zavarivanjem u svojim pogonima i na terenu, dok ISO 9001 i 14001 definiraju zahtjeve koje organizacija mora ispunjavati kako bi mogla obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima kupaca, okoliša te relevantnim propisima. Njihovo uvođenje poboljšati će konkurentnost na domaćem i stranim tržištima te doprinijeti novom zapošljavanju i ugovaranju poslova osobito sa stranim kompanijama. Ciljane skupine su uprava društva, koja će unaprijediti prodaju usluga, te zaposlenici.

Naziv projekta: Uvođenje ISO certifikata radi povećanja konkurentnosti

Ime korisnika: Cromatec d.o.o.

Ukupni iznos projekta: 115.750,00 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 90.750,00

Ukupni iznos odobrene potpore: 77.137,50 kn

Trajanje projekta: 18.10.2018. - 18.10.2019.

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

 

cromatec projekt iso eu znakovlje